close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vervolg van nkoop

’t Berigt door hem deswegen gedient gaat over

aantoning daar bij van de verschellende Lierangs die geleevert ow ordern

en wat werk er vereischt word om de bruijkbaare van ’t quade te zoeken alvo„

eens te kunnen omploijeeren

dus ook de onmogelijkheid van de accurate bereekoning

verzeekering van zijne nauwe attentie daer in

en ook gewilligheid tot ’t verder vervaardigen dier touwerken wanneer hij

zijne ondergestelde tot 't helpen slaan mag gebruijken

terwijl andere de staatschappij nog duurder te staan zoude komen

Refert aan ’t betoog van gem: wolkgaard

vergunning aan denzelven om de Manschappen als voren te mogen em„

ploijeeren

dat den inkoop van goemoets Cabettouwen mn a p:o zijn soure

verzekering

„che heeft om dat 'er geene in vooraad was tot de verstrekking

injungeerd aan te toonen van wien de geleeverde Hollands

welbgaard. 9

ijzer trossen door hem is ingekogt

deor hem bij de in text gem: document aangetoont

volgens H: H: Ed: bevel is aan den Chinees Tjan Hteeng in ag 25: prC=o

betaald voor de in â p„o van hem genomene blauw Cust

Lijwaeten

gegeven reedenen waar om men die Lijwaten in a:o p„o hebben aangehaalt.

waar omtrent men in ’t ververen omtigtigen zal te werk gaan

vertooning door Streck van ’t gebrek der houtwerken tot ’t aanmaken van Afjuit„

oij waar dezelve te bekomen waaren

qualificatie aan hem het den inkoop der in text gespecificeerde

en on reedenen als daar bij is gemeld

gelijk ook aan den p„l opzigter der werken Rabe ter voltoijig van ’t Equip: Pakhuijs„

en wel op zijne gedaene verzeekering.

den Hoop administr: gequalificeerd ter inkoop van Campolij tot d’mandelijko verstrecking„

daar van is men ontvet geworden met de komst van de Pantjalling Lingen

In

§ 84

85

—:

86.

87:

88

89:

90:

91:

92:

93:

94:

95.

96.

97

98