closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2:

43

Ceramsche Jengd in den Christelijken

Godsdienst zullen beantwoorden aan

Daar het Cerams Christendom thans met

eenige Boeken kan te gemoet gekomen

worden zoo wenschen wij dat de Jengd

de meerdere geleegendheid welke

zig zal beijveren en zig in de gronden

hun als nu zal kunnen worden

van het Christendom oefenen waar toe

de Leeraaren hunne iverige poogingen op

verschaft om zig daar op toe te

de aanhoudende adtorlatien van den ge„

„bieder Steeds aanwenden

leggen, en dat indien het gevoelen van

UE: en de voornoemde Sinisters

dat het gebrek aan die geleegend„

heid zulx voornamelijk had ver„

hindert door de ondervinding zal

worden bevestigd, beveelende wy

uE: niet te men aan, om in de

uitdeeling van het voormelde

De spaarzaamheid in de mitdeeling van

Boeken zal betragt worden hoe wel de

ruim aantal Maleidsche vrage

veelvuldige schoolen al een vrij groot

getal vereijschen.

en ander boekjes spaarzaam te

te gaan ten eijnde zoo lang mo

gelijk een nieuw gebrek aan

dezelve voor te komen.

§ 19: De door de Ministers gestelde boete

van Rd: 50: Jegens de Hoofden en

Pesidenten die nalatig mogten zijn

de noodige Brieven en Papieren op

zijn tijd te besorgen door Uw goedge„

„keurd.