closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van den 27: maart 7: L: zullen uwelEd: Nieuwe werken te doen maa„

Hoog Agtb: des behaagende ontwaaren

dat wij deese ordre al aanstonds effect

ken oveel men gelden uit te ge„

hebben doen sorteeren en als een gevolg

van dien diverse loontrekkers hebben

„ven voor het aankoopen van

om dus alle modeloose nitgaare in„

in„

„tusschen te menageeren.

van wooningen op grond van

eene noodzakelijkheid welke

zij sonder inligting. der kun„

„digen, hoedanige thans in In

„die niet schijnen gevonden

te worden van die bekwaam„

„heid, dat men daar opgerust

kan aangaan, niet kunnen

beoordeelen en sulks tot som„

„men van zoo veel belang

als door hun nog Jongst is

geschied in het geval waar

van UE: onder dit Hoofd deel

melding maaken.

§ 56„ Wij omerken als een blijk van

UE: waakzaamheid voor

’'s Compagnies belangens aan

dat van den Heer van

Pleuven