closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„diende belangen door den

Heer van Pleuren zul

„len afwagten.

§ 57: Det heeft ons geensints

gesigt dat de Ministers in

hunne opgaaf van benodigt

swaar Canon onder andere

eene benoodigtheid van 24:

p:s van 36: lb: hebben opge„

„geeven, daar uit het be„

„rigt van expresse gecommit

„teerdens gebleeken is, zulks

maar 20: p: te moeten zijn

an wij approbeeren, dat

UE: op voormelde benoodigt

„heid van 20: p:s van 36: lb:

en 12: p:s van 24: lb: mitsga„

„ders 12: p:s van 12: en 18: p

van