close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0156

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de Negotie Pakhuijsen buiten

die voor aangebragt; dog niet

ontfangen zijn.

In deese Eijst hebben wij

tot madere opheldering golieven uwel Hoog eenige duijsterheid gevonden,

Agtb: in gunstige aanmerking te neemen dat

dat in dat Jaar het schip de Zilvere Leeuw voor

niet alleen uit hoofden van

Banda gedestineerd op Bouro overvallen zijn

de aldaar dieverse goederen en koopmanschap„

„pen ontscheept hat die nog niet alhier over„

het voormelde onverstaan

„gebragt egter bij de Boeken ingenomen waren

en welke dus bij de restanten diende vertoond

te worden:

„baar opschrift maar ook

om dat wij in de eerste Co„

lom van de Jaaren waar

in die goederen zijn ontfangen

vindende de Jaaren van 1764:

1777: 1778: 1780: 1783: 1784:

Ingevolge de ordre Hunner Hoog Edelens

zonder dat wij hebben zun

dato 18 Junij 1768: en 19: 8ber: 1781:

nevens een gedrukte model voort„

„nen ontdekken de reedenen,

„vloeijende uijt uwel Edele Hoog

Agtbaare begeerte haeft omen

waarom die Lijst zodanig

te deser plaatse altoos dus„

is ingerigt weshalven wij

„danig een Lijst ingerigt

met oogmerk om aantewijsen daar omtrent de nodige

in

ophelderingen