closeTerug naar inventaris

Transcriptie

101.

Eb: Zout

8214.

En daar en teegen weeder eevenreedig laten

en voor meerder olie 581:

evenredig gecrediteerd.

crediteeren voor

80: kannen Aard olij, die boven de gepermitteer

„de procentos uitgeleeverd zijn

Dog den voerder van de Pantjalling Lin„

§ 82

zijnde die van de Pantjalling

Lingen behoorlijk uijtgelee„

„gen den Sous Luijtenant Jan Heijn Blok

„verd.

is op zijn meede gebragte Lampolij, mets

te kort gekomen.

Onder het Articul van

Inkoop. bevrijmoedigen wij ons uw Hoog

§ 83.

Edelens te melden, dat wij onsen Equipagie

onder ter ongave ador op Eam

„pagie opsigter ovan de in 1787:

geleeverd ijser en Twieltrossen

meester Wolsgaards gelast hebben, om bij

ofe teegens 2: duijten de lierang

is bereekent

een schriftelijk Berigt op te geeven, of de

prijsen der goemoets Touwen, namentlijk.

de door hem in A:o 1787: geleeverde 12: ijzer

Grossen a:o 8 Rd: en 48: wieltrossen tot Rd: 4:

teegens 2: duijten de Lierang bereekend zijn

en als zodanig aan de Comp: geleeverd worden.

§: 84 Waar aan gemelde bediende op den 21: April

voldaan