close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0241

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

116.

schrijven om den van hier g'anfugeerden Pach

„ten van het Hoof Geld der Chineesen Pio„

Rheeko bij arrivement op Samarang te doen

opligten en hem bij eerste geleegendheid herwaards

te zenden, zijn wij nogtans verplicht uw

Hoog Edelens, te bedeelen, dat of schoon de

Ministers te Samatang en de bediendens

te Sourabaija /:volgens hun aanschrijvens:/

alle moeijte hebben aangewend, om voormelden

gedefailleerden Pachter op te speuren, zulks

echter ondoenlijk is geweest.

Wijl het zeeker is, dat den Geweesen Pactter

ƒ 140:

in de waarheid der door Limijoeko aan

gehaalde reedenen van zijn verlies in

van de Arak en Saguweer den hier voo„

p: pp:r heeft men hem van de gunstige

Consessie tot remies doen Jousseeren.

„ren gemelden Lieutenant Chinees Limdjoe

ko, bij die Pacht omerkelijk nadeel gelee

„den heeft en zijne bij gebragte reedenen, bij

zijn aan uw Hoog Edelens in A:o p:s ge„

„rigt Request, wegens de verstrekking

van Vrak aan de militairen, op goede

granden stennende was, hebben wij op de gun

„stige Concessie uwer Hoog Edelens, gemel„

„den Pachter remis verleend van een en een

halve maand dier Pachtschat of rd: 797:24:

in vertrouwen nogtans, dat dit uw Hoog

Edelens g’eerde adparobatie zal wegdragen.

op de vvermindering der

§14 Achterstallen overassureeren

Wij

6

ie

2

x