closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ier

en

121.

Raabe, bij een berigt te kennen, dat met het

Bderigt wan Raabe wegens

de tweinige aangebragte en de

per Restant zijnde Hout„

„werken.

schip het Loo en de Bark Ceram geen dak

ribben aangebragt en ook geene per Restant

zijn mitsgaders dat de aangebragte

150: p:s van 1 duim

150: 1:½: en

100: 2: Moole Planken niet toerijkende

om daar meede het mattroosen

Poogement en werk plaatsen van zijn, tot de solder, deuren en vengsters laden

de Equipagie werff te kunnen

voltoog.

van het Mattroosen Logement, om de wil„

„le den overleeden opziender van Juericke dat

gebouw tot twee estagies nodig gevonden

heeft te extrueeren, wijl dat met een estagie

wel een Logement voor de Mattroosen, maar

geen werkplaats ovoor de werklieden tot

de Equipagie werff behoorende zonde overge„

„schooten zijn en

§ 167:

Voorts dat dewijl hij na confrantatie ovan

overkoming owat daar toe bofen

een uittreksel wijt de Negotie boeken van

de Caleutative bereekening van

van Guericke reets zijnsver

„bruijkt en wather nov vergijs het reeds verbruikte teegens de Calculative

word.

bereekening van wijlen van Guericke be„

„vonden had er bereeds 42200 p:s Mopstee

nen en 93: maten kalk aan dat gebouw

meer verwerkt en verbruikt waren)

als de Calculative bereekening dicteerd

en nu ook even zo oveel hont en ijzer

zijne beschroomdheid om buijten

qualificatie te voltoogen.

werk tot de tweede, als de eerste verdieping

overeijscht