close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vos

„m

„2

„90

beschreeven ter Resolutie van den 19 daar

aan, en ons ten besten te houden dat wij

het bedragen van die Leijwaten tot ƒ62:3: 6:

de Hoofdplaats te rug reekenen

Jntusschen betuigen wij Uw Hoog Edl„

§ 197:

Dankzegging met en voor

lens voor en van wegens den Gouverneur

den Heer Gouverneur voor de

gunstige schikking met de te kort

bevondene Rijst inde Hoofd ad„

onse dankerkentenisse wegens de gunstige dis

ministratie

„positie ten einde zijn Ed: te laaten vol„

staan met de overgoeding teegens inkoops

prijs, der bij de overgave van de Hoofd Ad„

„ministratie te kort bevondene 179689: lb: of

2684

59:3000: Lasten Rijst die zijn Ed: bereeds in

„koops in kas overgoed heeft hoe grievend

hem zulx ook gevallen is.

Vermits den Capitain Militair a„

§ 198:

„briel Nicolaas van Gerericke

reeds overleeden is, hebben wij de door

de opgelagde vergoeding aan van

Guericke van het bedurven

buskruit heeft zijn wed=e voldaan

uw Hoog Edelens hem opgelegde Con

„demnatie in de overgoeding inkoops

van het bedarven Buskruijt tot 8837: lb:

aan desselfs weduwe bekend gemaakt

en haar doen vergoeden het bedragen daar

ovan tot Rd: 781: 22: off ƒ 1546: 9: 8:—

§ 199: Het heeft uw Hoog Edelens behaagt ons

kennisse te geeven, dat volgens de expresse

begeerte

aan

en

7:

Can

aand

tegens d

2: maa

geper.t

amiso

„verso

Nolstan

hij bij de