close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0516

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

na ook verscheen den nieuwen orangkaij van Rarakit aan wien

de versogte pas, vlag en geus ter hand gesteld zijnde met een brief

Voor Sawaijs Commandant met een afschrift van gem pas en aan„

„schrijving om op ’t volk van Rarakit een wakend oog te vestigen

op dat van die pas geen misbruijk gemaakt wierde in prejuditie

der Comp:e, vertrok hij zeer vergenoegt te rug terwijl den orangkaij

van kwaos ter selver gelegenheid gelicentieerd wierde na zijne

Negorij te rug te keeren; over 6: uuren 's avonds ordre gegeven

zijnde tot ’t vervorderen der reijse na keffing, kwam inmid„

„dens op de Admiraals Corcorre den orangkaij van wackal

berigtende dat een plank zijner orembaij los geraakt en dat

vaartuig bereets half vol water was met versoek om het zel„

„re op de wal te mogen halen en ontlast worden van de daar

op geplaatste militairen en ammonitie goederen; invoegen

den Heer Gouverneur daar toe dan ook ten eersten de nodige or„

„dre aan den bode Manusama gaf en tot ’t visiteeren en

repareeren van dat vaartuig tevens afsond den scheepstim„

„merman sandstroom, die bij 8: uuren te rug kwam rappor„

„teerende dat aan dit vaartuig niets konde doen door de scherpe

steenen, dog dat het reets zo verre weder in staat gebragt was

om de Hongij na keffing te kunnen volgen om aldaar ten vol„

„len hersteld te worden; den soldaat van Saparoua vervol„

„gens na dat Comtoir te rug gezonden zijnde met een brief

aan den E: secunde en Raad van Politie te Amboina gerigt in

geselschap van den Radja van Hatoemetting en zoon van den Ca„

„pitain van keffing, ligtede de vloot na gedaane sein schoot ten 9:

uuren het anker scheppende en zijlende langs de wal na quaus

dog