closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Woensdag

89

het anker ligte; scheppende met een zuide wind voor bij Enna

Enna, Batoelomie. Berkamar, Mellang, affang, davang

Kottaroea Kellebon en Kellemoerij snagts half 11: uuren

moeste de vloot bij davang wegens tegen wind en stroom het

anker laten toegaan en ligte het zelve weder op

den 19: November smorgens ten 3: uuren en kwam ten 6: uuren

daar aan voor kellemoerij ten anker

Ten 7: uuren ging den Heer gouverneur met de Hongij vrien„

„den na de wal om te wasschen en naboord het morgen ontbijt ge„

„daan te hebben begaf zig zijn welEd: Achtb: ten 11: uuren smid„

„dags in de Nvegorij onder ekcorte der lijfwagt en de andere mi„

„liteiren werdende aan de wal komende gerecipieerd door den

radja van Kellemoerg, Tobo, en den orangkaij van Ceilor en

vermits hier niets te verrigten voorviel, vervoegde zig zijn

welEd: Achtb: na alvorens die regenten allen ijver en trou„

„we voor de Ed: Maatschappij op het ernstigste ingeboesemd en

tevens geammeert te hebben om de specerij boomen welke

in hunne districten gevonden mogten worden aan te wijsen

om vervolgens g’extirpeerd te kunnen worden weder aan

boord van de Admiraals Corcorre en wierd door voorm: drie regen„

„ten gevolgd, die kort daar op weder na de wal vertrokken.

's agtermiddags ten 3: uuren ligte de vloot het gewoone

sein de ankers en schepte met een z:t wind na Tobo 'savonds

ten 8: uuren wierd na gedaane sein schoot het anker

in de grand gelaaten bij de Nregorij Toem en

Donderdag