closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 26=en October 1689.

en aengesien denselven een persoon is vande vereyste

Capaciteijt en bequaemheijt, alomede nu geruijm 6.e Iaren

de caracter van Coopman bekleet, en ’t Comtoir lontoir

tot goetgenoegen heeft waergenomen, soo ist datwe onse

supplicatie gewilliglijk daernevens voegen, gelijk met

alle eerbied geschiet, waermede Emp;.a onderstont

en was getekent: Willem basting, Ian Heijsselbergh

Cornelis Stul, J:s Bluse, I:s de witte en H: Kaas,

in margine stont, Banda ten Castele Nassauw

den 26:en october 1689

Batavia