close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 17:en Maij 1690.

sluijten, omme des noots voor een Conterscherp te dienen

Item de gragten rond om her soo veel uijt te diepen, als de

de gragt uijt te diepen

fondamenten der muren, daer deselve aen weertijde is

opgehaelt, eeniger maten lijden konden, mitsgaders

allerwegen, schanstrorven voor het Canen, en blindens

een ravelijx voor belgicas

watersout op te werpen

voor de militie in gereetheijt te brengen, als mede tot

bevrijdinge vande waterput even buijten ’t Casteel

belgika, staende een ravelijn op te werpen, waeruijt men

met 4. a 6. p.s Canon, de vlakte daerontrent soude

konnen bestrijken, ook wierden tot versterckinge der

de negorij tesfluijten Jtem

negorijen nodig geoordeelt alle derselver straten en

toegangen, except die in de front vant Casteel gelegen

waren, en nog andere drij als een in’t oosten, een int zuijden

tem aan’t manguus

en een in't noorden almede met pallisaden te sluijten,

bosch

en van wijders aent Zuijdoost eijnde agter de negorij op de

hoek vant mangusch bosch, of bin beter te seggen ontrent

deselve stantplaets daer in voortijden bij de onse de eerst

aenlandinge ondernomen, en het Casteeltje van Croijen

opgeworpen is een sufficante batterij, Item aende witte

een sufficante baettarij

en aende wittepul een

halvetaen textrueren put, een halve maen van gelijke stoffe te doen strueren

nademael dese twee voornaemste havennemen waren

om reden

daermen