closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3

Van Timor 5. Iunij 1695.

staet te nemen, sullende dan die specificatie

sodanig met tsluijten deser lopende boekjes agtervolgens

zijn Ed: ordre ingeschreven worden. hiermede &a

Onderhont en was getekent Willem Moerman,

I: d' klerck, Laureus Lucasz., en Francois

scheffens, ter zijde stom Timor int Casteel

Concordia den 5. Iunij 1695.

Batavia

Van sijn Ed: den Heer M.r

Willem van Outhoorn gouverneur

generaal, mitsgs: d’Ed: Heren

Raden van N.s India

6

Ontfangen 21. 7ber

1695: =r dffenije Cronouso: Ed: Erntfeste, Ho: Agtb:, manhafte

wijse, voorsz, seer genereuse teren

Ed: Ho: gebiedende Heren

Op de gerugten dat de amakoners na herw. in aentogt,

en twee Tommogons der Leijbeenderse natie tot

fattonie opgevath, en daermede heen gegaen waren

zoo hebben dese Timorese bondgenoten op gisteren

geresolv.t, hare magten tsamen te trecken, om des

mogelijk dito ammakoners, indien iets op de landen

der Coepanesen wilden attenteren, aff tekeren, tot

welken eijnde sij hare spions om de aenkomende

Mangte

43 3