closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Timor onder dato 19.'n Aug:o 1695. 81

onderstont dit is handtekening van senghadje tsilij

dit is de handtekening van damang bonamang

dit is de handtekening van Toupong aman

dit is de handtekening van Cap.n Lamahala

dit is de handtekening van Senghadje krang

Wij ondergesz: Expresse gecommitt:s verclaren

de vorenstaande brieven en andere papieren, tegen

hare principale gecollationeert en daarmede

accorderende bevonden te hebben.

Batavia int Casteel ult:o Januarij 1696.

Vanderbeke

David van ucheten

Sr Groenesteijn