closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5.

Van Macassar den 20:n Maij 1695.

Ianker, die ons buijten verwagting, door radja

dompo van ’t Eijland sumbawa toegesonden, en den

6.n Jber, hier ten Castele gebragt is, hebbende wij

d’ E. heer gouv.r schagen en den raad versogt

den voorn. kiaij Tantrij, zoo versekerd tot uEd:

p:r zien over amboina

voort gesonden

voort te senden; als de naeste weg geoordeelt

zijnde, om ons van dat booswigt tijdig te

ontlasten.

de Nieuwe Chialoep Ceram arriveerde hier den

de chialoep Ceram met

11. Maert pass:o over Javas oostcust, in voldoening houwerk van Japara

van uEd: toesegging, bij de voorsz: brieff van 23:

9ber, dog nader geciteert bij de brieven van 22 Ianu

cront

en 19. feb=ij, hebbende alhier van Japara aenge

15

bragt

25. sware balken, van 26. tot 29. voeten lang, bij

gebrek van ligter zoort

-

25. swalpen van 3. en 4. vademen Lang

120. Iatij ribben dik 2, breet 4. duijmen

40. d.o planken dik 2. duijm

kostende nu geheel ƒ193. 7.12. waeraen de sloep

zijn volle lading heeft gehad, en niet meer heeft

kunnen stuiven; wij hebben d.o sloep ook ten eersten

doen lofsen, en den 22. Maert na kalekonkon

inde Landstreke van boelecomba, op de Zuijdcust

heeft 50. lasten rijs

tot boelecomba

deses lands, voortgesonden; alwaer in d.o bodem

ingenomen

uijt