closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

V„

52.

Van Macassar Ult.o Iunij 1695.

den stand van Saken op ’t Eyland

waeraff wij uEd: bij voors.z onsen J.o van den

sumbawa

20.e deser tot dien tijd omstandig geadviseert hebben

de woede des Conings van Cambora, tegens de 3

hoofdrijken van biema, dompo en Sumbana

isonderheijt de 2. eerste welke ten merendele reets

verwoest waren, gelyk dan voors.t Tamborees, zijn

victorie vervolgde, terwijl hij nergens tegenstant

vond, ook inde landen van biema, de overgeble„

„vene dorpen verwoestede, en daer onder ook

het vermaerde dorp wawona, daer die van

dat nu ook geschiet op

biemas onderhorigh

diema haer voornaemste Hoop opgerest hadden

dorpen

en bij welk verlies, zij de grootste schade geleden

hebben, als haer voornaemste Canon en

amumtie daermede quijt zijnde. radja Tambora

had onder de zijnen uijtgestrooijt dat hij dien oorlog

uit bevel vande Comp.e moeste aenvange

radja Tamboras

vermister voorgeven

en dreijgde de geen met de dood, die Comp.e last

niet wilde gehoorsamen, 'tgeen, verselt met zijn

wreedheijt bij de meeste eenvoudige gelooft

werd bij eenvoudig

kreeg; dog sedert dat Comp.e assistentie tot

gelooft

biema verschenen was, en dat de onse zig

daer met t Extrueren van een sterke vesting,

dat met het opwerpen

„begonden te verschanten, hadden d’ andere

van onse pagger gesu

gedagten gekregen. dese vesting van Cappus

pecteert werd

bomen op geregt met hele hoge punten van Iatij

hout