closeTerug naar inventaris

Transcriptie

88

Van Macassar 2.e Iulij 1695.

en betuijging van

bij verniennet Contract, uijt een vervaerl verwijdering,

vreugde

in een nauwe alliantie, genoeglijk gereconcilieert

was: immers mogen wij na bevindinge uEd: ho:

agtb. versekeren, dat de zuijlen harer staet, nu

gelik op onwrikbare gronden hier ter plaetse

Comp: staet herbouwt

Eerbouwt staen: en dat bijlanger verwijling het

werk (verder als men gedagt heeft) hou hebben

uijtgespat, na dit alles wierd de tafel gedekt,

veel onheijl voorgekomen

onder twelke den gouv.r tegens zijn Hoogh.t

seijde, dat hij niet wist, offer met de onverwagte

binnen komst van zijn hoogh.t, welwat te Eren

sou wesen, daer hij hertelijk overbogen lagte, zijn

hoogh.t al smakelijk vande op gedischte spise,

hoogh:t

Collation ma zijn

die hem door de Coningin inde mond gestoken

Coningin en groten gehou

den gesontheden gedronken wierd, men dronk 'er verscheijdene gesontheden

specialijk die van de EComp., uEd: en tlijk

van bonij, tot dat de rijxgroten ten merendele

in verheuging raekte, waer na zijn Hoogh.t

ontrent ½. twaelffen atscheyt nam, en wel

voldaer vertrek: blijvende de Coninginne

des gouv.rs vrouwe, verselt van andere Iuff=ree

de Coninginne

tot het vallen van den avondbij, wanneer haer

vertrekt na bontuale

hoogh.t door drie der hoff groten opgepast, ook na

Bontnale keerde. hebbende zijn hoogh

ende Coninginne, heden morgen den gouv.r

specialijk

Not.