closeTerug naar inventaris

Transcriptie

89

Van Macassar 2. Iulij 1695.

pecialijk doen versoeken, hare Hartelijke groete des anderendaags

des Coninginne groete

aen uEd: te willen gedagtig zijn, gelijk bij desen

aen hun hed: taet

versoeken

geschiet, in hope dat die met het gebesoigneerde,

uEd: wel gevallig zal voorkomen. blijvende

middelerwijl na ootmoedige salucatie onderstond

uEd: gehoorsamen, dienaer, was getekent als

voren ter zijdens dant Macassar 2.' Iulij 1695.

Registertje der papieren heden p:r

desloep, en in handen van den burger

Pieter de meijer van hier afgaende

geconsigneert aen zijn Ed: den wel

Ed: here m.r willen van outhoorn gouv.r

generael, en de Ed: heren raden can

India tot batavia, als.

No 1. Originele missive door den heer gouv:r Iaacq

van Thijd en raad, aende Ed. hoge req: tot

batavia, van dato deses

2. Copia d.o door en aen als voren, gedateert

den laesten Iunij J.o leden

3. d.o d.o door den Luijt.t Joannes Eduard vander

schuur, hooft vande Expeditie, en den

raad tot biema, aan dese reg. subdato

13.' Iulij Couramt

No9.