closeTerug naar inventaris

Transcriptie

90

Van Macassar 26 Iulij 1695.

N.o 4. d.o d.o van dese regering aan den boekhouder

en resid.t tot biema Christoffel noodnagel in

dato 17. Iunij Passado

d.o particuliere d.o door boven genoemde luijt.

5.

vanderschuur aan den gouv.r Isaacq van Thije

gedagtekent 13. Iulij annestantij.

6. d.o d.o d.o door den resid.t Christoffel noomagel

aan als boven

7. Copia Extract, uijt het Maccassaers dagregister

concernerende de gehoudene conferentie

met den Heer gouv.r Isaac van Thije, en

radja bonij onderhuijdigen datum

8. kaertje off plat ontwerp, van Comp.s nieuw

gemaekte vesting, of pagger tot biema

Macassar in't Casteel Rotterdam

den 27. Iulij 1695. en was ondertekent

H: Holscher segt:

Aanden wel Ed: Heer M.r

Willem van outhoorn gouverneur

generaal, en d’ Ed: teven

Raden van N=s India tot

Batavia

Hoog

ontfange

burger t

den 7.e