closeTerug naar inventaris

Transcriptie

92

derff de reijse niet

hervatten

versoekt na batavia te ver

trecken om zijn ruine

voorte komen

dat hem vergumt werd

en dethalven desen over

brengt, om hun VHod:

nevenstaende te berigt

de duijs staet door de wilt

schut op biema afgelost

tewerden

Van Macassar 26:n Iulij 1695

te hebben, en mits swakheijt der sloep, de reijse met

weder te derven ondernemen, voor maestkomende

weste moisson,; dog zoo hij hier dus lang tarderen

Mhoest, dat daeraen zijn ruine hong, en versogt

alsulx demoedig verloff, om voor de wind na

batavia te mogen vertrecken, daerhijta redding

zijner particuliere zaken, dit Iaer ook nood

sakelijk wesen moett; om welke redenen, als dat

uEd: clementie doorgaens voor de welstant der

bandase burgerije boven andere Colomers doorstraelt,

wij hem zijn versoek, een parig hebben toegestaen,

en welke dispentatie wij hopen, dat om de gegeve

redenen, bij uEd: sal werden geapprobeerd.

den voors. burger staet den brenger deses te zijn

om uEd: in vervolg te berigten, dat wij het Iagje

de weldschut, nog tot den 14. deser aengehouden hebben

om 't gelijk bij voors:z onsen zo genoteert is) nader

bescheijt vanden toestant tot biema aff te wagten,

dog tselve niet op dagende, d.o bodem ten dage voormeld

afsonden, met zoodanig schrivens aen den luijten

Ioannes Eduard vander schuur en den raad, als bij

het nevens gevoegde afschrift te zien is, en met den

om het fluidje de duijf zoo veel te spaediger

herw: aen te konnen senden, terwijl bij de brieff

aan