closeTerug naar inventaris

Transcriptie

162.

het goet succes van Sak

met de respective bond

genoten tot macassar

tverhandelde met

radjabonij

die zig informeerd

op den toestant tot

sumbawa

Van Macassar den 23:e 7ber 1695

sien

Jan treden wij over, tot den stand van saken

deses lands, waer aff wij voor aff en int gemeen

konnen seggen, dat alles nu na wensch gesucce

deert is. dog om uEd: de specialiteijten te

bedelen, diend tot ontledinge, hoe den gouvern.r

na het ontfangen en lesen der biemase brieven

voormelt, tenselven dage off den 7. deser Comp.e

Tolk na bontuale Toud, om radja bony do Tijdings

te Communiceren, en daer onder ook specialijk

de verdeelth.t en passie, tusschen die van Biema

en dompo, bij de eerste brieff gemelt, daar zijn

hoogh.t doenmaels niet veel op antw., dan dat

Mits zijn eijgen aanhoudende qualen en de

siekte van zijn presente stede honder aroe

Eenette Malolo, niet in staet was, om iets te

ordonneren off te besluijten; dog 's' anderendaegs

off den 8. d.o ontbood zijn hoogh.t onsen Tolk

op demiddag bij zig, wesende in een beter

en goed humeur, wanneer zijn Hoogh.t

hem de tijding van daags te voren hiet herseggen,

daerbij dan ook den brieff brenger oemar alij

voormelt, op zijn hoogh.ts ontbod verscheen, die het

berigt ten principalen Conformeerde, en nog

eenige particulariteijten verhaelde, naamlijk

dat 'er zoo wel die van Tambora als die van

diema en dompo groot gebrek van Leeftogt

was