close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

210.

Van Macassar 18:en october 1695.

agtinge tenemen om de grond (die wij alten

merendele net drooge rode puijn van gemorselde

bataviase Metselstenen, en uijt gebrande Corael steen

hebben doen aanstampen) voorts net gestampte

houtskolen aen te hogen, en daer over dan een vloer

van baije planken sonder spijkers eenlijk gepent

te vleijen, hoedanig ook sal moeten geobserveert

werden met de beschoeijiig der muur, maer off

d.o beschoeijing dan ook 1½. â 2. voeten, van sulken

droogen muir sal moeten afwijken, gelik het sentiment

der Ed: heren ar11. bij ’t Extract der Missive vanden

8. october 1685. ons voorschrift heeft zijn bedenken

en off een half rijnlandse voet geen tusschen spatie

genoeg sal wesen dewijl het meerdere insulken

groten omtrek alte veel plaets zoude wegnemen

en waerop wij in die tusschen tyd gaern van VEd

speciaelder ordre gediend waren, Ondertusschen

had den gouv. last gegeven tot het ontwerpen van

nette schetse off Model van gem. kruijt Thoorn

om uEd: daer af tot nader speculatie te konnen

dienen, dog den voors= Corp.o duberth is onder ’t

Ontwerp deser periode den 13. deser seer schielyken

buijten verwagting overleden, egter is het werk

nu zoo ver gebragt, dat het den bores Kreselaer

sonder verder onderwijs meijnd te sullen konnen

voltoien, hebbende onsen werffbaes Bartholomeus

de groot ons gediend van 2. scheisen nopende d.o

hoorn