closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Macassar 18.en october 1695.

met de Toorn diemen segt dat 'er onder de reg.

vande h.r president Iacob Cops zal.r Contrent 14. รข15.

Iaren geleden) gebouwt is.

Om uEd: nu te berigten op het requisit ter voors:

brieff van den 17. 7ber 1694. nopende geciteerde

hhooren, diend, dat deselve staet boven de kap en

den ingang der kerk inder tijs aparent meer

gebour tot Cieraad als noodsakelijkh.t de swaer klok

die 'er in gehangen heeft, en op de pum mandarsaha

is overgebragt, is daar voor de gemeente int

quartier vlaerdingen, van mitter gebruijk;

invoegen wij ook geen redenen sou konnen

voorwenden, waer om de voors. Coorn noodsakel

sou moeten gerepareert werden, deselve kan zoo

sonder klok, nog al eenige Iare, staen, om daer

na sonder vernieuwing afgebreken te werden,

en d.o opening dan met een Enkel dak van

sparren. latten, en pannen te decken, waermede

die warigheijt sal gesolveert en weggenomen

zijn

de reparatien der fortificatiewerken bij uEd:

meergen- brieff vanden 17. Septemb.r 1694.

geciteert, zijn na het ontfangen derselve brieff

ook proint besorgt, gelijk vervolgens de gebreken

en de defecten van die natuur op het eerste

berigt ook aanstonts na vereijsch werden verbetert

hoedanig dese dagen nog geschiet is, met het

vernieuwen van de kap off het dak boven

de

221.