close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

354.

Van Macassar 18„e octob:r 1695.

de groot van leijden, versoekt dat hem zijn originele

reecq: die nog bij de bataviase boeken loopt, mag

toegesonden werden, die na’t schijnd op zijn vertrek

anno passado p.r Jambij herwaerts aan over

particuliere schuld, in arresi gebleven

Den Eerw. predicain Ernstus de wite van

blomberg, is wel genegen, maerschijnd wat timude

om zijn versoek om verbetering in gagie te

fiereren, terwijl uEd: op desselfs Instantie a.o pass=o

gedaen niet geantw. hebben, wij vinden ons

verpligt in desen na waerheijt te getuijgen, dat

zijn Eerw: een naerstig en vrede lievend leer aer

is schoon te niets nog worstelt met het overblijfsel

der bandase quale

anna van Turatte, wed.e en uuwerseel erffgenaem

vanden overleden vandrig Cornelis brugman

van alkmaer, versoekt uEd: voorschrijvens aan

d’ Ed: heren bewindhebberen ter Camer deeft om

te mogen ontfangen het saldo te goet van 5. originele

reecq. hier ten Castele gesloten en onder haer berustende

bedragende tesamen volgens de bijgevoegde Memo„

„rie ƒ455.7. 13.

hiernevens gaet nog ter bestellinge over een geslo„

tene brieff vande broederen des serken raads

alhier aanden Eerw. kkenraad tot batavia

Wij hebben alhier de volgende twee wisselbrieven

verleend met versoek, dat den inhout aande

Competiteurs op vertoning derselve mag

ol