closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Macassar 25:' Junij 1695.

ie, nog in vigeur gehouden te zijn, is de rang en

preceance; welke het opperhooft van wegen de Comp

ende gequalificeerde bedienden, boven de respective

hofs groten, buijten Ialousij, als na onder gewoonte

gegeven werd: maer het verschijnen binnen tCasteel,

met het kort geweer: off de kritsen op de heup gegord

vande meeste tot de minste, is zoo ingeslopen en als

in gewoonte verandent, dat het sonder gepretendeer„

de affrou, niet zou te redresseren zijn, hoewel tegens

een onverhoopn overval, bij zoodanigen voorval:

voor

genoeg gewaekt en alle mogel„ sorge gedragen

werd: met het volk binnen 't Casteel, op de

afgeslotene punten met brandende loud, parach

ook een Comp:e op het pleijn des Casteels, inde

wapenen te houden, het huijs vanden ’t opperhooft

of de vergader sael, met de lijfwagt, daeronder

eenige niet donderbussen te besetten, ende de land

en water poorten bovent ordinair, handen Zyd geweer

met tweetandige scherpe vorken te versorgen,

behalven dat de grote en algemene bij eenkomsten

Ordinair in een opgeslagen baleeuw off loots op het

fleijn, ten noord oosten het casteel werden gehouden

invoegen en zoo lang men dese voorsorge proint

observeerd, men niet bekommert behooft te zijn

van

19

de hang voor Comp.s

kinisters nog in

vigeur

het verschijnen met

kort geieur nu Cast.o

niet wel te redresseren

goede wagt en voorsorge

daer tegens gehouden