closeTerug naar inventaris

Transcriptie

69.

Van Macassar onder dato 29:' Aug=o 1695.

vande kouter, Hend:k steenkop, en Hend.k

J„

Berghuijsen

Dijnsdag den 19:' Julij 1695.

nademiddag

In vervolg van’t arres, bij voorstaande

resolutie van 12.' Couram Communiceerd den

gouv:r de vergaderinge, hoe zijn Esanderen

daags off 13. d.o de Coninginne wed. dain

Tahalile door Comp.e loek Ian ferdinandus had

laten versoeken, eens bij zijn E. te willen komen,

gelijk haer hoogh.t dan nademiddag ten 4. uren,

met haer gevolg, ziekelijk en ongedaen, maer

ook vrij gealtereerd verschenen was, en dat

zijn E: haer hoogh.t na dat wat bedaerd en met

pienang en thee door des gouv.rs huijsv.

onthaelt was, door voors Tolk inde maccaerse

late had laten versoeken, datse iemand van

hare dienaressen uijt haer E naem bij haer dogter

de Coningin van Biema beliefde tesenden,

ten eijnde zijn E: die in haer presentie eens

mogte storeken, vande zaken die haer welvaren

betroffen. 't geen voorsz. Coniginie wed.e dan

ook goetwillig aannam: en 2. a 3. vrouwen

uijt haer gevolg, derwaerts zond, die na

verloop van ontrent een halff uur, terug quamen

boodschappende, dat zij de Biemate Coningin,

op haer slaep plaetse hadde vinden leggen.

klagende