close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Macassar onder dato 29:n Aug:o 1695.

te versorgen, mits dat de Comp.e het Costende soude

voldoen: sprekende met een dat ik dit wel eer

soude hebben geproponeerd. dog dat de ziekte

zijns hoogh.ts, en de verhandeling derwigtiger

besigheden, dit hadde verhindert. de Coning liet

antw., dat hij op’t aankomen der presidenten

inder tijd de voorstelling wel hadde versorgt,

en die nu veel meer en liever voor den gouv.r

soude doen, maer vande kosten tot de baleeuw

en maeltijo, daer affmoest ik met spreken

dewijl al wae de Coning besan Ia ook zijn leven,

de Comp.e toebehoorde. dese reden besloot hij

met tranen en alrickende: Terwijl den

Coninginne dain Tahalille 'twoord opvattende,

zeggende, dat het opmaken der baleeuw, en ’t

halen van brandhout, door Comp. onderdanen

glisson, en

van Maros„ poelanbankij ordinair besogt

wierd; die ook de verdere diensten In't opdissen

&.a waernamen. dat Ik voor de maeltijd der

Europianen &:a en de drankschatels, servetten,

en verder toestel sorg moest doen dragen

Ondertusschen had den Co: ontrent 10. a12.

zijner rijxgroten doen roepen: die hij tvoren,

staande ook bekent maekte, en lang met den

anderen in sulte spraken. den Coning weder

bedaert zijnde sprak ik van’t vertrek van

Cronenburg in 8. a 10. dagen na batavia, en

ons besluijt om radja biema daermede weg

tesenden, en zin wijff aan radja goa alvorens

over

73.