closeTerug naar inventaris

Transcriptie

58.

Van Ternaten onder dato 10:'n Julij 1695.

vande EComp.e de waerdije der nagelen, volgens

Iaerlijx gebruijk, tot welken eijnde send uE. soon den

Padoeka sierij Sultan den quimelaha dokiri soegala

genaemt de schrijvers Taroena, en salema, mitsgs.

Juangoestan en padoeka aen vader den gouvern.r

Corn: vander duijn en raad. eijnde. gesz. op het

Eijland Tidor den 24. dag vande maand ramalaan

in het Iaer djin aegheer na de geboorte vanden

Propheet 1106. Iaer onderstomt aldus getranslateert

door mij was getekent aaff

Transtaet Maleijts briefje door Ternaets

Coning Toloko aan de heer gouv=r Cornelis

van der duijn gesz. overgelevert door den

sabandaer kiaij en Secretaris noeroe

desen 18.e October 1694.

desen brieff van uE Zoon den poedoeka Sirij sultan

kaitchil Coloco send zijne vele groete aande Heer

Cornelis vander duijn, gouv.r die de magt vande

EComp.s inde molnccos met regtveerdigheijt

regeert amen

Wyders versoekt uE. Soon den Padoeka sierij Sultan

vande heer gouv.r dat de penn: staande de regering

dat is sed.e het overlijden van den Coning amsterdam

in handen vanden Sabandaer kiaij en secrets.

Roeroe believe te laten volgen om deselve in het

hof te brengen. onderstomt gesz: op den 19. dag vande maand

safar, op dynsdag na de geboorte vanden propheel 1106.

Iaer dal Eijnde

Translaet