close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eijnde

Van Ternaten onder dato 10. Julij 1695.

geraken, als hebbende geen hulpe nog bijstant

te verwagten, Edog mijn heer zulx niet willende

toestaen, zoo versoeke dat mijn heer hem na mijn

vertrek per eerste gelegentheijt weder na Taroena

bij zijn familie believe teschicken; nog eens deels

werd mijn heer versogt, bij aldien ondertusschen

iemand der Coningen ofte vrienden van Cacabon;

mijn heer mogte komen te versoeken, om hem met

hun na andere plaetsen mede te nemen, zoo gelieft

mijn heer zulx niet toe te staen, maer hem direct

na Taroena te senden; ten Eijnde hier na geen

Onlusten onder ons kome te resulteren; onder welk

vertrouwen zal dese Eijndigen, met bede dat god de

here mijn heer met alle zegeningen believe te

begnadigen, en hier na den temel, verlenen amen

onderstomt verblijve mijn heers genegenvriend

en was getekent don martin Catandam

Ternaten

ter sijden„ den 13. Meij 1695. Lagerstomt aldus

getrans lateert door mi en was getekent A Caaff

Remonstrantie bij forma van request

geaddresseert aanden wel Ed: Heer en m.r

willem van outhoori gouv:r generael, en de Ed.

heren raden van Ned.s India

Ed: Hoog agtbare heer

Remonstreert met alle onderdanige en behoorl.

eerbiedigh.t abraham de decker, dat ter ordre van

VHoEd: met gantsch familie a.o 1693. inde qualiteijt

van

69.