closeTerug naar inventaris

Transcriptie

70.

Van Ternaten onder dato 10:' Iulij 19

van ondercoopman p.r tJagje de vogelgrijts ternaten

waerts wierden gesonden, om bij voorvallende occagie

ten dienste der EComp:e aanland gebruijkt te werden;

Edog kort na zijne aanlandinge alhier, zijnde den

remonstrant door den almagtigen, droevig (zoo met

diverse ziektens als beginnende landingh.t aen

zijne beenen) besogt, gelijk niet alleen den EE. Heer

rok

gouv.r Cornelis vander duijn, maer„ diverse

gequalificeerde ’sComp. dienaren (die hem remonstrant

in zijne pijnelijke quellinge besogten) niet onbekent

is, in tusschen was den gen. E. Heer gouv.r genegen

hem remonstrant tot het doen der reijse en visite

na de magindanao te gebruijken, Edog den EE.

heer gouv.r persoonlijk den remonstrant dus droevig

gesielt ziende, heeft daerop tot het doen der visite

den ondercoopman Pieter als zeijn aengestelt, ende

na verloop van eenige maanden, zodanig verrigt

als uEd: groot agtb: ongetwiffelt al lang sal zijn

gebleken: blijvende den remonsrants siekte intusschen

nog al tot leetwesen Continueren, westselve mede

de oorsaek is geweest, dat den ondercoopman Tobias Caps

p.r Jagje de Herderin inde maand Iulij a:o passado

tot het doen der reijse na de Eijlanden van vangan,

de landstreken van balante en Madona het gebier

op Celebes &.a derwaerts heen gestevent is, ende

met zijn te hug komst zodanig berigt mede gebragt

als uwelEd: almede sal zijn ontwaert

dog