closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Not

I

3

4

5

Van Ternaten den 10.' october 1695.

Register

een originele brieff door den E. heer gouv.r

Cornelis vanderduijn en raad tot Ternaten

aan zijn Ed.t den heer in. Willem van

Onthoorn, en de Ed: heren raden van

nederlants India gedateert 9. october 1695.

Copia d.o door en aan als voren van dato p:o octob 1695

d.o d:o aen en van als voren van dato 10. Iulij 1695.

twee stx. Copia resolutien genomen in rade van politie

tot Ternaten onder dato 4.' october deses Iaers

Copia b' Ediging gedaen in raad van Iusutie deses

Casteels door den E. oppercoopman Pieter Cotelaer

de dato 24. 7ber 1695

6. Copia Miss. door de groten van Taroena aanden E:

h.r gouv. en raad tot Ternaten gesz: onder

dato 24. aug.o 1695.

7. request vanden Eerw. predicant gillius Caminga

8. drie stx. actens van revocatie

4. Principalen eijsch voort gouvernement Ternaten

Ternaten int Casteel orangie den 10. october 1695.

onderstont en was getekent L.r Alsteijn secretaris

ter zijde stont na ssluijten deses geeft de wed.e vanden

Eerw: predicant gerret van aken aan den E. heer

gouv.r nog over een request genombert 10.

Batavia