closeTerug naar inventaris

Transcriptie

194.

Van Ternaten den 18.' Octob:r 1695

sold.t in vrese is geweest dat zoo by aldiende

meester, daer langer quam te blijven, hij als

dan met het voors.n koninkje vereenigt

werdende, zijn veelvuldige schelmerije gedurende

desselfs veel Iarig verblijff aldaer, zoude voor

den dag komen, en alsoo zijn gepleegde dieveriā€ž

in een Eenwigstilswijgen onder den dekmantl

van voorbesorginge zouden hebben gebleven,

Ed Ho: agtbare heren, ik was aldaer een

vremdeling, en ten meeste ook onbewinst,

Met wat karament ik dat voorgem. Connkje

moeste handelen; ik dagte niet anders als om

Comp.e respect eeren aangelegenth.t te

maintineren, en daerom wierd ik als rosis.t

aldaer geploetst; dog mons:n sijn ziende het hem nog

niet konde gelucken, weet zoo veel door den

Caliminense wijse toetebrengen, dat het veel

gedagte Coninkje, door gifte van twee fijne

bethillis en 6. fleffen arak, zig bewegen liet

om merkmeester te zijn, ten belange van mijn

de part, van daer, gelijk zulx uijt de missive

van VHoEd: g'eerd schrijven zij gebleken, en

zoude de Hoog gestimeerde ordre van

VHoEd: ook al ten eersten, onderdaningst hefben

opgevolgt geweest, ten ware almede mijn

Eerlijke naem niet gekrenkt soude zijn

geweest, en instede van tot amboina beter

te