closeTerug naar inventaris

Transcriptie

198

Van Ternaten onder dato 10.e Octob:r 1695

regeringe der Negorij Calongan, komt aanzijn

hoogh.t de h.r Gouv.r en direct.r die wegens de

EComp.s inde moluccos regeert, wien god desselfs

leven wil verlengen, en roelangs hoe meer

zijnen name verheerlijken en rugtbaer makoen

wegens zijn goeth.d en mild dadigh.t ontrent

desselfs vrienden en de nooddruftige,

waeromme ook een iegelijk die voor hem

komen te verschijnen, daer over seer verheugen.

wijders wy alle rijxgrotan uijt het geslagte

desen

van den Co: en alle d’oude lieden wegens de req.

vande negorijs Calongan bij den anderen vergadert

zijnde, hebben niets onse negorij aangaande de

heer gouv.r bekent te maken, als dat onsen Co:

nadat hij 29. dagen op dit land geweest is weder

na zijn geslagte gekeert, en ons verlaten heeft,

zijnde hij van Ternaten alhier op den 14. Iunij

gearriveert, dog onderwegen altiekelijk geweest

zonder dat iemant hem heeft derven aanspreken

tot den 11. Iulij dat is komen te overlijden, maer

wij maken bekent hoe god de vriend van mijn

heer heeft believen te halen, als krijgende bloed

sinnen aan zijn wangen en houdsomme den

hals, en wanneer hij op zijn uijtterste lag

gevoelden wij den 9.en Iulij Javonts ten halff

vijven, zijnde alee de volkeren in slaep

seer sterke aardbevinge op het Eijland sangirs

Ja