close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 8.' Maij 1695.

vrijheijt nemen van hiermede af te breken, ā€”

imiddens dā€™ almogende bidden, dat hij VHoEd: ā€”

dierbare personen en uijtnemende regeringe met alle

bedenkelijke voorspoer, tot welwesen vande E

Comp.n willesegenen, terwijlen wij met diepste

respect blijven (onderstont) Hoog Ed: Erntfiste

groot agtb:, manhafte, welwijse, voorsienige,

en voortreffelijke heren, VHoEd: gants onderdanige

en getrouwe dienaren, Balth: Coijet, I.s dwiffe,

Paulus de brevings, Isaac wijns, Ian van Hoorn en

Jan Swinnas (in margine Boenda Neijra ten

Castele nassauw den 8.n Maij 1695. Lagerstont

accord.t en was getekent Abrah: semt, secrets: ā€”

Batavia

Aan den wel Ed: Here, M.r

Willem van outhoorn gouverneur

generaal, en dEd: Heren Raden

van Nederlants India

ontfangen op batavia

Ho: Ed: Erntfeste, Agtb: man

den 9.n Junij 1695.

p:r tschip nederland

hafte, wijse, voorsz:, genereuse steren

P:r fluijtje de duijf die in geselschap van' Iagje

den Swarten arend, op 9. deser ledig van hier over

wanneer en waermede

de laestemael gesz. is

diema, en Iavas oostcust vertrocken zijn hebben wij

aen VHoEd: ons nedrig schrijvens van 8.e deser

laten

25