closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tot p:lo ay

88:

Van Banda den 21.'n Septemb:r 1695.

behalven 'tgeen dat de aardbevinge daeraan

gedaan heeft

de door d’aerdbevinge ontramponeerde punten

en guardijnen, aan d.o fortresse zoo veel mogelijk

met kleijne oncosten gerepareert; Item een nieuwe

Combuijs voor de soldaten daer boven opgeregt,

op een beter en min sorgel. plaets; vermits de

andere op alle plaetsen wij van een gescheurt

zijnde, van boven neder dreijgde te storten, een

geheel nieuwe, sware klokhuijs, in plaets van

d’ oude, en overlange Iaren vergane d.o opgeregt,

en daer in een goede sware klok gehangen, in

plaets van die voor vele Iaren algeborsten is.

geweest.

Beneden een nieuwe stal en Combuijs voor de

soldaten, die om laag de wagt waernemen

groote,

op p.lo aij is een schoone„ nieuwe noten huijs gebouwe

Jn't Casteel aldaer het opperhoofts huijs, de vloer

op genomen, nieuwe balken en solderings daerinne

gelegt, een wonder zijnde, dat het selve voorlange

niet ingestort is geweest, dewijle na den opneem

des solders, de gestalte der balken en planken,

bevonden

soo slegt„ is geworden

daer zijn in d.o Eoninge diverse nieuwe, deur

en vengster Coulijns, gemaekt

het gehele dak is opgenomen en verlat

de