closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Folios

A:o 1708 Chheribon

ontfangen

translaat Javaanse missive van de gesamentlike

Cheribonse princen aan haar Ed:s tot batavia gek„t 83

den 17 april p:o

chiner vaartuijg briefje van den resident Cornelis Jongbloet

en raat tot Cheribon aan als boven ged:t 1april pass:o 17

_:o van en aan de selve de dato 16:e der voorn: maant„ 90

23 d:o p:r Inlants

vaartujg

93

van en aan als voren ged:t 27 april

d:o

„2 maij p:r de chial„

hinopa

translaat Javaanse brieff door den pang: aria

Cheribon aan den heere gouvern:r generaal

101

Ioan van hoorn gesz:

d:o d:o door den panambahan Cheribon aan haar

104

Ed:s tot batavia gesz:

_:o d:o door aria nita praija tot kaletan doen

105

aan als boven

_:o d:o door demang nara nata aan als voren„ 106

6 d:o p:r thuijs briefje van den resident Cornelis Jongbloet

tot Cheribon aan welgem: haar Ed:s ged:t 3:' maij„ 107

te bij wveg

d:o van gem: resident en raat aan haar Ed:s

10 d:o p„r de geelvink

119

voorsz: ged:t 7 maij pass:o

122

d:o van en aan als boven de dato 14' maij.

17 d:o p:r de patchale

de coffijboon

129

d:o door en aan deselve, ged:t 18' maij

20 d:o p: overnes

126

door en aan als voren de dato 5 Junij.

_:o

9 Junij p:r 'tJagt

D

de blauwerberg

127

15 d:o p:r inlants d:o van en aan deselve ged:t 11:e Junij.

uig

Daar

137

3 Juulij p:r vier

houtvecken E:o door en aan als boven de dato 28 Junij.

6

191

vaartuijg _:o van en aan deselve, ged:t 8:e Julij pass:o

11 pnlants

translaat