closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A:o 1708

Cheribon

Folios

ontfangen

translaat Javaanse brieff door demang wirat„

146

„maka tot Cheribon aan daar Ed:s tot batavia gest

brieff van den Cheribons resident Cornelis Iongbloet

den 22 Iulij p=r

147

en raat aan haar d:s gerigt de dato 19 Iulij 1708

Jnlants vaart

151

_:o door en aan als boven ged:t 27 Julij

2 aug:o p:r als boven

153

d:o van en aan deselve de dato 2 aug:o pass:o . .

6 d:o _:o

156

d:o aan en door als boven ged:t 8 aug:o

11 d:o p:r Javaans

vaartuijg

164

d:o van en aan als voren de dato 18 aug:o - .

22 d:o p:r de patchall

de sumanaster

translaat Javaars briefje door demang wirat„ 15

29 ter generale

„maka, aan den heere gouvern:r generaal en

secretarije

165

de raden van india gesz:

d:o _:o door aria Intje praija van

166

kalitan Jong aanwelgem: haar Ed=s geschreve

_:o _:o door als boven aan den sabandhaan

169

't deijrmans

d:o d:o door depattij rad Ja cassoema tot

Cheribon aan voorm: sabandhaar gerigt . . 172

missive van den resident Cornelis Iongbloet

den 8 7ber p:r me

vaartuijg

en raat tot Cheribon aan haar Ed:s de hoge

173

reg: tot batavia ged:t 4:e 7ber: 1708.

_:o door en aan als boven de dato 15 7ber: - - . 182

18 d:o p:r de haring

tuijn

186

d:o van en aan deselve ged:t 20 7ber

23 p:r de patchall:

de zumanaspir

door en aan als voren gerigt de dato

_:o

188

29 p:s ih vaartver

26 7ber:

missive