closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Folios

190

199

201

Van Cheribon den 9„' Jauarij 1738.

Batavria

Aan zijn hoog Ed„se den wel Ed„e gestrenge heer

Joan van Hoorn, gouverneur generaal, midsgrs:

de wel Ed„ heeren raden van nederlands India

Residerende ten Casteele voorsz:

ontfangen den 16:e Januarij 1708:

: Balgds off visters waartuigen

Hoog Edele gestrenge groot agtb:

E: Erntf: manhafte, wel wyze voorz:

Seer genereuse heerd en Heeren

Wel Edele heer ende heeren

Op der 29: en Laadrm eber: E:o Leder zijn ons bij te rugtousten van

de quartierm:r Laendert hendric, en Verschijning van't schip de Vegt te deser

dheede ter hand gekomen, haar ho: Ed:s guerde oupleraat en originele

Misivens van den 24: beroorens nevens soodanige agt kesten amphioen en

andere Voorraad als bij factura Van den 24:' xber: Voomw:t bekent staan

tot welkers vertier, ten meerde voordele van dE: Comp: op een vertogelijke wyse

Volges uE: hoog Ed:s vel gegte bevelmn, de verijente deboruimnsieden

besteden, als mede de aantimmering van nog twee nieuwe van schiallings

boven de onderhandse d:o van Chiarter als de onlangs van hier

gesonden soo spoedig domelijk beborgen

Invoege