closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Cherbon D„ 9:e erar 170

genoegen hebben ontfangent oversuex haar ho: Ed:e favoralle contidratie ten

desen belange versoeken, en vanscheade bevrijg te blijven in versekering van

onse vensigtige voorsorge sedert de passagie van de scheepen, venhuijsen en hariugthuijn

tot veruijding van alle Exceptien der scheep vrunden geestent, ten eijnde

uE: ho: Ed:s gewoege toe te brengen, en van naderige presumptien bevrijs te

blijven, ’t geene wij verhoogpen, de bevinding van't schip de bertel naer

bevestigen, ende onverhoopte baabhugt van scheeps vrinden ons net nadeligh,

zal zijn.

u E: hoog Ed: guistie Consentatie in grigte der alher Einoende

goldertijens, vanden gedetmeerde Chinees kietje, welke ten behoeve en onderhoud

sijnen twee kunderen, onder de sorge van Caritai taasjanko verblijven aanden

selve gecommuniceert zijnde, betuijgt hij daar voor zijne verpligte

dankbaarh:d, ook omtrent 't geriev vande gepermitteerde metselkalk voor

eenige zijner natie die met voorkennis, en goetkeure vande Cheribonse

princen (over eenkomstig met uE: ho: Ed:s Cntectie) hare pedacken

van steen opmetselen, tot vorkoning van Cncomptminten, door brand

als

3