closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Cherbon: den 9:e' Jurij 1737.

als andersinte te drgten, ende tot de voltoijing van dien door om werden

aan guardigt sonder de tagaeles simmargie te bernaden, also de steaten

en paraem, die van Samborg voort komen, voor dat werk allen verblyven

ook ten minsten tagtantig Lesten halk aande hand horden, tot watoging

vande nieuw opts maeken Zaagnelen

Eidalse wij door ’t kende Eitrat uijt der Eijsch van rooien vonr

Janms 1708. Vernemen de heeren m=rs uijt ’t vaderland een montant van 10olb:

of mer s Comppaarlen gelieven te vorderen, presummerende oit Zoogewaler

(int Meir Pagera anaham, tot goede quantiteijt te bemagtigen is, dog in

kanden van pportieuliere cooplieden vervalt, gelijk uE: ho: Ed:s sig mede

onwoedaan vinden inde uijt gestelde tyd, wegens de apparantie tot procare

deser vrugten bij berigt van de resident (Iongbloed, en pangerang aren

Cheribon, over de preangens, in de maand 7ber: pass:o genoteert, te meer

om dat de Constitutie des meirs Volgens relaas vanden Capitain

Wesselburg den 10:' maart 1706: gedaan, met de hedendaagse bevinding niet

souderling distreert, en de ondiepte soo wel als de modder, op de banken

e