closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Jan

Keribon Den 9„e Iararij 1708

preangers hoofden permitteeren te visen, en een quantiteijt van ruym hondert

parndeng de danegen gelaten te venanen on tgen aanstaande waerd Eeber:

Leverantie te deen, ten ware haar hog Ed:s Imniders, andere meures hier

ontrent geleven te nemen, en tot seekender operigt den Luijtenant, matge Lanbr:

off een taackundig per soon van batavia derwaarts resolverden af te vaardigen

Weges de Cattene gaamen, Indige gever &c:a en onss behentijing, tot vermerdening

deser negotie verhoopen wy na vermogen, tegens de maand april aan uE: ho:

Ed:e volgens de Veelmaal Ennstige ootfangene recommandatien eenige vertekering

van te geven, presuneerende sulx door de tijd, buijten onverwagte davasien

sal accreseren, gemerkt t voornaamste hier toe vereijscht de preangers, tot

'twerk te houden, en door goede behandelingen 'tamimeren dag wy soo vaet

doenelijk in agt nemen.

Een regaande Vand vortglanrling van Copibonen, in d' cheuilbouse konden

de genegenth:t vande princen tot aangueeking deser vrugten, als de apparentien

tot succes, Hannaenen wan door erst aan haar ho: Ed: net gen teker: de

konnen melden, ter oorsaake de Javanen, Seltsaam tot Iets nieuwas te

brengen soo, maar om dese hoogheders daar toe aan te madigen hebft den

resident

7