closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Cheribon den 9„en Jurij a:o 1738.

resident (Tongbloed/ in SComp:s thuijn tot Cheriben, een aansal van vifhondert

Struijkjens geplant, van welke diverse tot boemigens avanceeren en daaren

boos nog ruijm 500: kleijne vlantgens die soo ras seeker tounsije Land op

de woeg dan actamde door de princan Vergant geprepareert sal wesen

Voor ’t meerder gedeete derwaarts menen over te brengen, alle welke perlanten

te samen ruum duisent Stux uijtmaakende, van de planten en boompens

Succassive door sijn ho: Ed: aan de resident (bongeleee over gesonden int weven

zijn behouden

Jnsoo venr ng bespauen, vin den de princen inde Coolij boungers wel spetrlatie

in dien haar Ed:e de maeijte daartoe vereijschende voor Iavanen niet te

Swaar waren agtende, van welkers Eegendel ri haar Eers intormeeren

Ende om een preuve te nemen, voor eerst eenige d=os aan heder pins

hebben behandigt, ten eijnde na verloop van een maand of ses te sen

wie eijgentlijk teselve bragt bij der hand te nemen omme als dan

haar Eo: Ed:s diewegens te beruigten

Aethans wi Versekeren tot de Continuatie en vermeerdering van de Coobij planting

Sonder nadel aanden Condige veperteelt of Cattome gaaen toe te brengen in

Zoldoming