closeTerug naar inventaris

Transcriptie

10

Chirison Dean 9„er Cur 174

Van

Als desen dus Verre vervaardige was, is den mard: soldaat anthoni Mingo, den

6: dber tegns den wvord van belaau p. de partheaaang Sonsouhourang te

drug gekomen, mede brengende u E: Eo: Ed:s weel g'agle misive vanden

g:e Januarij nevens een parke zijckleeden ten beloeve van den Condige

magkerij na welker besrelinge voorn: paatciall: des anderendaags

en gelijde van de kualeda sntfsangene misive aanden E: Cam: vandrhija

en raad gehoorende, na Samarang vertrocken is, Ein denopte haar hoog,

Ed: bij gem: nistive oderneren den sergant Chost vraamw, en assient

Jncaes maineus p:l de parthiiallang Sonsouhounang naar Samarang Voorsz:

te verplaatsen, is den eerstgen: den 7=e deser derwaarts afgegaan, en

Molmens den 9:e _:o p:r de pantchiallang Van Cagitain Candjanko.

gevolgt in steede van welke haar ho: Ed:s den p:l adsistent Cosia

van arpewoine, geliest hebben met een gunstige verbetaringe tot de

absolite qualitijt van adseent met ƒ24: p:r m:s aan te stelen,

bedanken woy uE: ho: Ed:s onderdaniglijk vaor dat faveur, ’t geme den

selve voorneemt door goede (Lever in de dienst tebetragten en meriteeren

dog verits mn van gen prnisen, buijten voor: van aarewyne zijn

Voorsien