closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Cheribon en 9„e Canuarij 1738

vaor hien, daart alleene niet wets ter steen zij, vertoeken wy han Jaar

ho: Ed:s genage vordarge p:r eerste occagie van nog een beqiaam

aesoert voorken, te woerden, gelijk den sergens Lomanns, in stoede van

de vertrocken braanvelt te gemaet sen

Ende dienen dienen vervolgens in nedrig andwoort op ’t gementioneerde bij haar

hoog Ed:s g’eerde missive Vormw: ten belange van d'huijsgens of paggerijens

die de meste s E Comp:s dienaren uijtgesondert de rekidert t volgens ond gebruijk,

ten oesen Comptoire buijten de fortrese bij conniventie hebben

gepossideert dat wij agtervolgens haar hoog Ed:s gerenoveerde ordres een

Tegelijk de bewooning deser huijsgens en aankleven van dien, gelast

hebben te quiteeren, ende int geheel van at tesien, gelijk zijlieden insoo

verre ons bekent is, naarkomen en gehoortamen, waar toe wy haar

tot voorkominge van verdere buijtens poorigheeden, Voort aan denken te

houden, en ons van uE: ho: Ed:s ongenoege te bevrijden

Deprijse van amphiaen kan present tweehondert 't seventig ref:es spaans

haalen, tegens welke 2: Casden vande Chongot ontfangene parthije

hebben

11