closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Cheribon en 9„e aauuaij 1708:

zelve by vertrek overhandigt, ons senden vor hier nevens, alleen de reekeninge

van de quantierurb: der houteleten Iaar baus en Lambert duijstermalt

welke tot batavia zyn verbleven, en hare reek:s tot heden abuisive versuijmt

over te stheken

d' Cenleggende palembangse midive, door narhoda Cartawinieija, ter occagie hij

de reyjs na batavia voorgelet niet te konnen krijgen nevens Ged: Cadjang=

=matten. aan ons overhandigt zynde, Laten woy d:o missive hier nevens

adrese Erlangen, en houden de gem: maten, tot haar ho: Ed:s nader

ovre aande Eous.

Batavra

Aan zyn Hoog Ed„ den wel Edele gestr: heer

Joan van Hoornverneur generaal, midsgrs

de wel Ed„e heeren raden van nederlands India

residerende ten Casteele voorsz

Hoog Edele gestrenge groot agtbare

ontfangen6: Februarij 1784

Ernts: manh:r wel, wize voorz: seer genereuse

p:r inlands Vartuijgh

Wyd gebiedende heer & Heeren

wel Edele Heer ende Heeren

Get is gewet den g:e Caniarij padado, wanner onse Chongel menge ger

Eulinde Vaartuijg naar batavia aan haar ho: Ed:s hebben afgevaardigt

waar by de prijse vanden amphiren alsmede de obere voerraas van contanten,

tot

13