closeTerug naar inventaris

Transcriptie

14

Van Cheribon D= Jouaij a:o 1708

tot betaling der preangse negotie onder anderen communiteeren

Sedert welke tijd op kwlden, van preangan uijtgesondert siamies, en himbangan

op Cheriboussen aangekomen om soodanige Coopmandz: aan dEComp: oe

Leveren, als Zijlieden dit Jaar versamelt hebben, en na gedane Leverantie

bevonden werden te bedragen

225: p:rs Cottne pgaren van betunekent als ’t varige Caar:

22: Indigo meest fijne eerste soort

2: dogeluesjens

2: Cassumba

3

500: peper

70: Twavel aarde

die alle tegen medio, of 20:e deser in genetheijt overmeenen te brengen, om ter

ordre van uE: ho: Ed:s naar batavia tekomen avescheepen

Nevens nog 5: p=lo fijne Indigo door de Cheribense princen gelevert, ende de

gaarnen en Cardamom van Sianies en Limbangan voorn= nog te

wagten oversulp de geheele Leverantie van Endige een gaamnen desen

van volgens onte verwagling, Vaerste dertig en Laaste twel hondert Vijftigh

p:ls staat op te heelen

Ogen dinsrij agten aan hoor ho: Ed:s ter knnise te brengen van Eijnde

te doen beijken; dat de preangse voortogt van goet Efect geweest, en

wij