closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

Van Cheribon _„o Februanij 1708

en kun houten Raam haar ho: Ed:s bij mangie van begiame wortels gene

te bekomen, onammgekende vereijschte deboouren daar toe zijn besteen

weshalve Verhoopen haar ho: Ed:s in dit debert geen ongevoege Mogen nemen

en over ’t En dese padviseerde sij voldaan vinden, op dat wij van der selver

dierbare gunst verder gandeeren

Hier mede dese als tot geen ander eijnde gerigt, bebluijten &:a (onderstont

ho: Ed:e gestr: groot agtb: E: Eratf: manh: wagl wese voorz: Zer gemereuse

heer ende heeren, u E: ho: Ed:s oodmoedige en dienstverplugte dimaaren

(getekeat) Corelie Iongbloa en P:l d=r arrenijne (erzijden

Cheribon int nederlands fotree aan p:mo februarij a:o 1707.

Batadvia

.

Aan Zyjn hoog Ed„le den wel Edele gestrenge heer

Joan van Hoorn, gouverneur generaal, midsgaders de

Wel Edele heeren raden van nederlands India residerende

Ten Casteele Voorsz:

Hoog Edele gestrenge groot agtb: E:

Erntf: manh: wel wijze voorz: Seer

ontfangen 27.' februarij 1708

generruse heer en Heeren

p:r alands Vaartuijg

hoog Edele wijd gebieden de heeren

Volgne bekomene aevertatie bij haar E: Ed:s geerde misdie vandern

31:

17