closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8

Van Cheibson den 21„e Jurij A: 173.

31„ Januarij pad:o p:r ’t galpot de hamer, nevens 5000: rif=rs paijement

den 3:e deser ontfargen is der E: agtb: her geraart krol Commisaris over de

n: d: Cust van Java, den 10:e daar aan, savonde omtrent 8: uuren hierten,

Comptoire verscheenen, die de volgende ochtent, aan ons gelievde te

verthoonen uw E: ho: Ed:le vel g’agte midive van den 8:en bevoorens welkers

Inhoud, door de resident Iongbloed en raad, ter presentie van voorm=

heer cCommissaris Cnoll geresumeert zynde, hebben wgt daar bij

Oerm: punctueel geberveert

Medande Zin E: aghb: respartive bevalen ten einde dese nederige Zetruin

aan haar ho: Ed:s af tevaandigen, ter bekentmaking.

dat opgmnatear h„n naar verigting van haken met de Cheibate prnan als

ander noodigheeden den 18: deser van Cheribon na brebes Vertrocken is

ende soo ras zyjn EE: op samarang g’arriveert zal wesen ’t nodige

in rescrijtie van uE: ho: Ed:s geciteerde missive van den 8:e deser, mitsges:

't gEfectueerde sijne Commissie betreffende van daanstont te adriseeren

Oontierhen dijes teig ondertg ong aan haar Ee: Ee: aat of ec krise

Soude

J