closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Cheijbon den 21„en Jujuarij 1738.

soude, brengen, wat Coopmandz: op Cherlon en dertayoe, tot asscheepng

aande hand zijn, sulx bij inleggende nottm aan u E: ho: Ed:s vertoonen

om ter gegener tijd de verijschte scheenrt mijnte, tot afgeling der seven

te gemoet Ee zien

Verde zin de twee aner sex: mantaekhen, ten beharen vant maare sinhuijs

bij anssive van den 31:e Jannar, door haar Ed:s gepeliteert aan de hout Cagpers

gelaot ten spoedijke te versorigen, en sulen de vier houdert Slxij

palembangse Cadjingnaten, ten dinste van E Comp: veroularen, ook

1 honger bekomene paijement ten aller zuijngste administreeren

Gelijk 't galpot de Zamier waar van in hoofde deses werd gemelt, overencomstig

met haar ho: Ed:s intentie onder Een geleijde brievje aan de heer gouverneur

den 4:e februaari na ternaten hebben gedritteert

Gramnel dle amp;:a (onderort g hoog Ed:e getange groot agtb: E: Ernfere

man haste wel voose Voorz: Seer genereuse wod gebiedende Heer en heeren

uwo ho: Ed:s onderdanigste, en saer verpligte, dienaaren (getekent) Correlie

Jongbloek I: Zomanis en Pa van arrimie (ter zijde Cheribonint

N=s Cortres den 21:' Febuarij 1708. E:agere stont) p: S: ter overe

Van E: h:r Commissaris Crot grat bij del mede aan haar hoog Ed:s over

12